29 sep. 2008

Höst


Att gå in i dimman
att glömma, gömma

det som är bakom

det som är framför
att bara gå....


Vinter