28 feb. 2020

Tåkern mm

Dagen började vid Landsjön
och fortsatte till Tåkern


..