26 mars 2021

Skäggdoppingarna uppvaktar

 Intresset verkade dock inte så stort

Inget fjäsk i näbben kanske var anledningen


......................

Vinter