30 aug. 2020

Kungsfiskaren gapar efter mycket och mister hela stycket, två gånger!


Här drar den iväg 
och fångar en stooor firre

Väldigt stor

det tog lång tid innan 
den slutade smälla den i trädet

Jag vet inte om den dog


Flög till en annan pinne

Lycka till!

Plupp!

Dyker och fångar den igen

Den måste vara tung!

Där dök fisken ner igen

Besviken


.............................


Vinter