29 aug. 2013

16 aug. 2013

Hur har du det?


Jo tack,
det flyter på


lugnt och stilla


lite skiftningar i livet


men lugnt


lyfts upp av naturens krafter


får fart av naturens krafter


blir lite tilltufsad


nertryckt ibland


men det är lugnt


det flyter på.....

6 aug. 2013

Uppochnerpåvändavärlden


Speglingar av verkligheten


Darrningar


Lite i upplösning


Men


det är bara en känsla


av verkligheten


Snart blir det stilla


Allt vänder åter

.

Vinter