16 sep. 2010

Innanför

Där
innanför
det hårda skalet
där finns det
ömtåliga
det som lätt brister

Sårbart
ömt

Så lätt att rista
skada

Ord
som kan låta insidan blöda
Ord
som kan få utsidan att hårdna
Ord
kanske använda på fel sätt
Ord
kanske missförstådda
Ord
som menades väl
fick ändå något att blöda


                                                                                Text Lola Gren


3 sep. 2010

Känna igen

Jag kan känna igen mig
Jag kan se min spegelbild
i dina ögon
Så lika.

Du finns i mina ögon
lite som en krusning
på vattenytan.

Jag känner igen mig
du känner igen dig
så lika
båda.

En spegling på vattnet
Krusningar av vind
Se sanningen
bakom krusningens virrvarr
Så lika.Vinter